Slovensko i svet čelí bezprecedentnému ohrozeniu infekciou, ktorú môžeme prenášať každý a každá. Ale práve v tomto období, kedy sa ešte len učíme žiť s pocitom globálneho ohrozenia koronavírusom, nesmieme zabudnúť na ľudí, ktorí sú ohrození dlhšie trvajúcou epidémiou – násilím páchaným na ženách, deťoch a domácim násilím.

Slovensko i svet čelí bezprecedentnému ohrozeniu infekciou, ktorú môžeme prenášať každý a každá. Ale práve v tomto období, kedy sa ešte len učíme žiť s pocitom globálneho ohrozenia koronavírusom, nesmieme zabudnúť na ľudí, ktorí sú ohrození oveľa dlhšie trvajúcou epidémiou – násilím páchaným na ženách, deťoch a domácim násilím. Pre týchto ľudí je domáca karanténa pobytom na život ohrozujúcom mieste, kde je útočník neustále prítomný. Spoločná solidarita a súdržnosť im môže pomôcť prežiť – verejnosť nesmie byť ani v týchto náročných dňoch ľahostajná voči násiliu páchanému v rodinách a v susedstve.

Preto v prípade, ak si všimnete vo svojom okolí niečo, čo naznačuje násilie a utrpenie žien, detí a seniorov, volajte na číslo 158 – Políciu SR. Ak ste si neistý/-á svojou reakciou, volajte kedykoľvek Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie – nonstop fungujúce poradenstvo určené pre ženy, ako aj svedkov a svedkyne násilia. 

Musí nám záležať na bezpečí žien a detí, ktoré sa ocitli v sociálnej izolácii a nemôžu odísť. 

Volajte na telefónne číslo 0800 212 212, kde Vás vypočujú odborne vyškolené poradkyne 24 hodín denne – nemlčte o násilí vo Vašom okolí!

Dôležitá informácia: 

Viaceré pomáhajúce organizácie, na ktoré sa ženy a deti na Slovensku doteraz vždy mohli s dôverou obrátiť, majú v súčasnosti krízový režim fungovania práve s ohľadom na infekčné ochorenie COVID-19.  Národná linka pre ženy zažívajúce násilie disponuje aktualizovanou databázou zariadení, na ktoré sa ženy môžu obrátiť v najvyššej núdzi a vedia im poskytnúť informácie o regionálnej dostupnosti a podmienkach pomoci. „Z vyše 50 služieb pre ženy zažívajúce násilie, s ktorými naša Národná linka pre ženy a ich deti spolupracuje, evidujeme, že aktuálne fungujú všetky telefonické poradenské linky pre ženy,” uviedla vedúca Národnej linky, Mária Víteková. 

Prečítajte si:

náš najnovší blog o tom, ako vnímajú možnosti pomoci ženám ohrozeným násilím odborníčky z  pomáhajúcich profesií. Autorkou je analytička KMC, Sára Činčurová, 

článok na portáli Ženy v meste, kde poskytla k téme stanovisko vedúca manažérka KMC, Barbora Burajová.

V prípade núdze hľadajte pomoc na týchto telefónnych číslach: 

* oficiálna linka zriadená vládou SR s informáciami o novom koronavíruse: 0800 221 234

bezplatná linka pre seniorov a seniorky – Bratislava: 0800 242 000

* bezplatná a anonymná nonstop Linka Dôvery Nezábudka, ktorá je prevádzkovaná Ligou za duševné      zdravie: 0800 800 566

* rodičovská linka podpory – Bratislava: 0800242333

* nonstop bezplatná a anonymná Linka pomoci pre deti a mládež na telefónnom čísle :116 111

* Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk 

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Skip to content