Odborníčky z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách spolu s kolegami a kolegyňami z Inštitútu pre výskum práce a rodiny vydali dňa 27. marca 2019  tlačovú správu a online Výzvu smerovanú k poslancom a poslankyniam NR SR, aby pri rozhodovaní o zastavení ratifikácie Istanbulského dohovoru zohľadnili argumenty odbornej verejnosti. K výzve uverejnenej na portáli changenet.sk sa za týždeň pripojilo 633 podporovateľov a podporovateliek. Ďakujeme!

Odborníčky z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách spolu s kolegami a kolegyňami z Inštitútu pre výskum práce a rodiny vydali dňa 27. marca 2019  tlačovú správu a online Výzvu smerovanú k poslancom a poslankyniam NR SR, aby pri rozhodovaní o zastavení ratifikácie Istanbulského dohovoru zohľadnili argumenty odbornej verejnosti.

V dňoch, keď poslanci a poslankyne Národnej rady rokovali o návrhu poslancov koaličnej strany, aby Národná rada SR prijala uznesenie k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (Istanbulskému dohovoru), ich odborníčky Koordinačno-metodického centra vyzvali, aby nepodľahli manipulácii, keď ide o ochranu žien a detí pred násilím. Zároveň zdôraznili, že Istanbulský dohovor podporuje zásadu rovnakého zaobchádzania a rovnocenných príležitostí mužov a žien a nepojednáva o manželských zväzkoch homosexuálnych párov.

Odborníčky a odborníci poukázali aj na fakt, že v čase intenzívnej kampane proti ratifikácii Dohovoru počet vrážd žien na Slovensku v dôsledku domáceho násilia stúpol takmer dvojnásobne a uviedli, že Ratifikácia Istanbulského Dohovoru bude pre všetky ženy a všetkých mužov na Slovensku signálom, že najvyšší ústavní činitelia a naši volení zástupcovia dbajú o to, že násilie nemá byť súčasťou našich životov, a že každý človek, ktorý násilie zažíva, si zasluhuje ochranu a podporu.

K výzve uverejnenej na portáli changenet.sk sa za týždeň pripojilo aj 633 podporovateľov a podporovateliek. Ďakujeme!

V nadväznosti na zverejnenú výzvu a aktuálnu debatu o právach a potrebách žien zažívajúcich násilie, pripravuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách verejnú diskusiu pod názvom „Dohovoríme sa o ochrane žien pre násilím?“ 

Ak Vás Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu zaujíma a myslíte si, že je dôležité dohovoriť sa o príčinách násilia voči ženám a nulovej tolerancii voči takémuto porušovaniu ľudských práv na Slovensku a v Európskej únii, príďte do .klubu pod lampou, 3.5.2019 o 18,00 hod..

Budete si môcť vypočuť debatu akademičky a právničky Lucie Berdisovej, advokáta Matúša Kanisa a vedúcej manažérky Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Barbory Burajovej a položiť im svoje otázky. 

Diskusiu bude moderovať analytička pre výskum a monitoring násilia páchaného na ženách KMC, Zuzana Očenášová. Na verejnú diskusiu o Istanbulskom dohovore Vás do bratislavského .klubu pod lampou pozýva Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia páchaného na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Skip to content