Pozývame vás sledovať diskusiu Hlboká online, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. 

Názov diskusie sa zhoduje s apelom našej každoročnej kampane – Zastavme násilie na ženách. Táto online diskusia sa uskutoční 24.novembra o 18:00 a odštartuje 5. ročník celoslovenskej kampane Zastavme násilie na ženách/ Orange the World.

Pozývame vás sledovať 29. časť diskusného formátu Hlboká online, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Názov diskusie sa zhoduje s apelom našej každoročnej kampane – Zastavme násilie na ženách.

Toto online podujatie sa uskutoční 24. novembra 2023 o 18:00 a môžete ho sledovať naživo na facebookovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré je organizátorom tejto diskusie a zároveň takto podporuje kampaň Zastavme násilie na ženách/ Orange the World na Slovensku.

Do diskusie prijali pozvanie: 

  • Denisa Frelichová, generálna riaditeľka sekcie ministra MZVEZ SR a bývalá veľvyslankyňa SR v Nórsku
  • Barbora Burajová, vedúca manažérka, Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách
  • Matúš Kanis, advokát

Moderátorkou diskusie bude novinárka Barbara Zmušková z Euractiv.sk.

Aj vy sa môžete zúčastniť tejto diskusie – otázky môžete posielať cez Slido. 

Navštívte facebookovú stránku tohto podujatia a zamyslite sa spolu s hosťami diskusie nad súčasnou situáciou s rodovo podmieneným násilím v našej krajine a vo svete.

My v Koordinačno-metodickom centre pre prevenciu násilia na ženách sme si istí a isté: „Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre násilie páchané na ženách a dievčatách. Bez pardonu!“

Skip to content