„Rodovo podmienené násilie nemá v demokratických krajinách miesto a každý a každá z nás si zaslúži žiť v spoločnosti, ktorá vytvára pocit bezpečia, podpory a možnosť lepšej budúcnosti pre nás všetkých“, to je postoj 40 diplomatických misií pôsobiacich v SR ku tohtoročnej kampani proti násiliu na ženách.

Skip to content