24. júna 2024 o 17.00 hod. sa v novootvorenom pavilóne bratislavskej Galérie UMELKA uskutočnila verejná diskusia s názvom „Čo vieme o skúsenostiach žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami?“

Moderátorka Viera Böttcher z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) privítala návštevníčky a návštevníkov podujatia a predstavila odborný panel.

Na začiatku podujatia pani Oľga Pietruchová z Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v SR porozprávala o výstave zaujímavých výtvarných diel s názvom „Reflections on Resilience“, ktorú v priestoroch konania diskusie otvorili UNHCR Slovakia a Veľvyslanectvo Kanady. Výstava predstavuje súbor umeleckých diel vytvorených utečenkami, ako aj slovenskými a rómskymi komunitami na Slovensku počas minuloročnej kampane 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu.

Sociológ a výskumník IVPR Daniel Gerbery informoval o svojom najnovšom reprezentatívnom výskume „Rodovo podmienené násilie na ženách“, ktorý bol realizovaný na vzorke 5 000 žien a pripravený v spolupráci s Štatistickým úradom Európskej Únie EUROSTAT.

Právnička Barbora Burajová z KMC IVPR publikum informovala o výstupoch novej publikácie „Akoby násilie s tým nič nemalo. Skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami“, ktorú v tomto roku vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Poradkyňa pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková z ALEJ Poradenské centrum sa podelila o svoje skúsenosti z praxe a informovala o tom, akým problémom v súčasnosti čelia ženy a ich deti hľadajúce bezpečie a únik z násilných vzťahov.

Ďakujeme za účasť na našej verejnej diskusii.

Skip to content