• 21. decembra 2022

Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych a kočovníckych žien k spravodlivosti, pre uplatnenie práva na život bez násilia

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách získalo možnosť zúčastniť sa zaujímavej zahraničnej študijnej návštevy s názvom Spoločným úsilím za...

  • 9. decembra 2022

Medzinárodný deň ľudských práv 2022

Každý rok 10. decembra si svet pripomína Deň ľudských práv, teda deň, v ktorom Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v...

  • 8. decembra 2022

Regionálne akčné plány pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Zoznámte sa s obsahom regionálnych akčných plánov a ich hlavnými okruhmi, na ktoré sa sústreďuje poskytovanie pomoci a podpory obetiam násilia na ženách cez oblasť...

  • 1. decembra 2022

Verejná diskusia Zastavme spoločne násilie na ženách – PODUJATIE SA NEUSKUTOČNÍ.

Ospravedlňujeme sa, ale podujatie je, žiaľ, zrušené. OSPRAVEDLŇUJEME SA, ALE PODUJATIE JE, ŽIAĽ, PRE CHOROBU ZRUŠENÉ. Dovoľujeme si Vás srdečne...

  • 28. novembra 2022

Stretnutie pri Fontáne mieru s výzvou Zastavme násilie na ženách! a Orange the world!

Dňa 25. novembra 2022 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách zorganizovali verejné zhromaždenie na Hodžovom námestí pri Fontáne...

  • 25. novembra 2022

Osobnosti a inštitúcie podporujú kampaň Zastavme násilie 2022

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizuje štvrtý ročník kampane...

  • 24. novembra 2022

Zahraničné zastupiteľstvá v SR podporujú kampaň Zastavme násilie/ Orange the world 2022

Veľmi si vážime, že podporu našej kampani Zastavme násilie na ženách vyjadrili v roku 2022 aj veľvyslankyne a veľvyslanci, ktoré a ktorí pôsobia na Slovensku.  Vďaka...

  • 23. novembra 2022

Pozvánka na verejné zhromaždenie ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách, ktorý si každoročne pripomíname dňa 25.11 od 13.00 do 1500 Vás...

  • 13. októbra 2022

ZLEPŠENIE OCHRANY PRÁV OBETÍ – POSILNENIE KAPACÍT A POSTUPOV BOJA PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU (otváracia konferencia)

Dňa 19.10.2022 sa uskutoční online otváracia konferencia preddefinovaného projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu...

Skip to content