• 23. novembra 2018

Načúvajme hlasom žien, ktoré hovoria o násilí

V roku 1999 bol pod záštitou Organizácie Spojených národov vyhlásený 25. november za Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného...

  • 22. novembra 2018

Nahlásené prípady domáceho násilia odhaľujú iba špičku ľadovca

Ako súčasť príprav na 25. november 2018, Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)...

  • 25. októbra 2018

25. október – Deň rovnosti v odmeňovaní na Slovensku

25. október 2018 si na Slovensku pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum symbolicky zvýrazňuje fakt, že ženy...

  • 19. júla 2018

Spoluprácou a vzdelávaním k rovnosti a dôstojnosti žien a mužov

Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) získal v máji 2018 nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu...

  • 8. apríla 2018

Slovenská účasť na 62. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien

Každoročné zasadnutie OSN Komisie pre postavenie žien je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný rozvoj....

Skip to content