Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovala dňa 17. marca 2023 o 10:30 verejnú debatu Boj proti násiliu na ženách: situácia v EÚ a na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Európskeho domu v Bratislave. 

Na podujatí sa zúčastnila vedúca manžérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Barbora Burajová.

Európsky parlament vo februári 2023 po šiestich rokoch od jeho podpisu vyzval k ratifikácii medzinárodného Istanbulského dohovoru v EÚ prostredníctvom kvalifikovanej väčšiny, a teda napriek chýbajúcej podpore niektorých členských štátov, vrátane Slovenska. Po tom, čo nebola nájdená zhoda k ratifikácii zmieneného dohovoru, Európska komisia minulý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien predstavila návrh smernice so súborom pravidiel zameraných na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu na úrovni celej EÚ. 

Smernica má potenciál prostredníctvom únijnej legislatívy riešiť boj proti rodovo podmienenému násiliu, čo je aj témou a jednou z piatich priorít v európskej stratégii pre rodovú rovnosť na roky 2020-2025. Fyzické či sexuálne násilie pritom podľa odhadov postihlo každú tretiu ženu v EÚ. Medzi opatreniami smernice sa nachádzajú návrhy na celoúnijné trestnoprávne postihy vybraných činov, vrátane násilia na internete; zjednodušenie a sprístupnenie nahlasovania násilia páchaného na ženách, lepšia ochrana a podpora obetí násilia, či koordinácia a spolupráca členských štátov v tejto oblasti.

  • Aký je aktuálny stav problému s rodovo podmieneným násilím v EÚ a na Slovensku? Do akej miery sa nám podarilo vysporiadať s nárastom domáceho násilia z obdobia pandémie? 
  • V čom spočívajú nedostatky praxe či legislatívy venujúcej sa rodovej rovnosti a domácemu násiliu a jeho postihom na Slovensku? 
  • Ako sa diskusia k novej smernici EÚ vyvinula za uplynulý rok? 
  • Môžeme v dohľadnej dobe očakávať jej prijatie? 
  • V prípade, že bude prijatý Istanbulský dohovor, nakoľko komplementárne a v čom odlišné tieto usmernenia budú? V čom by prijatie smernice najviac pomohlo v slovenskom kontexte?

Aj na tieto otázky odpovedali hostia diskusie Boj proti násiliu na ženách: situácia v EÚ a na Slovensku:


• Katarína Roth Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu, S&D
• Barbora Burajová, právnička a vedúca manažérka, KMC (Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách)
• Róbert Vavro, riaditeľ, občianske združenie Liberate

Moderátorka: Eva Mihočková, šéfredaktorka portálu Zahraničná politika, SFPA

Záznam z diskusie si môžete pozrieť tu.

Skip to content