Každá žena má právo žiť
slobodne a bez násilia

Potrebujem pomoc

Ak prežívate doma násilie.

Aktivity Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách a činnosť Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie sú v súčasnosti financované vďaka národnému projektu Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci. 

Trvanie: 01/2024 – 12/2026
Celkový rozpočet: 6 952 226,40 €
Financovanie zo strany EÚ: 5 909 392,44 €

Skip to content