Dnes sa začalo 63. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, ktorého sa zúčastňujú delegácie z celého sveta a rokujú o možnostiach globálneho posilnenia postavenia žien a dievčat. Tohtoročné zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW63), najväčšie stretnutie OSN k téme rodovej rovnosti, prebieha v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 11. do 22. marca 2019. Zameriava sa na tému „Systémy sociálnej ochrany, prístup k verejným službám a udržateľná infraštruktúra pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat“.

Otváraciu reč pre viac ako 9000 zaregistrovaných účastníkov a účastníčok zasadnutia predniesla Geraldine Byrne Mason.

V slovenskej delegácii sú riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR Oľga Pietruchová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, Barbora Burajová a Ľubica Rozborová, expertka v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv.

Prezentácie delegátiek a delegátov z celého sveta, ktoré prišli reprezentovať svoje krajiny za vládny i mimovládny sektor, sa dajú sledovať naživo na UN WebTV. Hlavná téma reportov pre jednotlivé národné delegácie pre 63. zasadnutie Komisie je „Posilnenie postavenia žien a jeho prepojenie s trvalo udržateľným rozvojom“.

Skip to content