V dňoch 2. – 4. septembra sa v nórskom Osle uskutočnila 3. Európska konferencia o domácom násilí. Hlavnými organizátormi tohto podujatia boli Norwegian Social Research (NOVA), Oslo Metropolitan University a Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

Ide o jedno z najväčších podujatí v téme, kde je príležitosť odprezentovať výskum, prax a verejné politiky v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Tento široký záber sa odráža aj v programe konferencie, ktorý pokrýva témy ako aktivizmus, prevencia násilia, intervencie pomáhajúcich profesií, práca s páchateľmi, vplyv násilia a skúsenosti s ním u detí a mladých ľudí, sexuálne násilie a podobne. 

Na konferencii vystúpila s príspevkom Zuzana Očenášová, výskumná analytička Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia. Účastníčky a účastníkov konferencie vo svojom príspevku informovala o „Dopade protirodového hnutia na politiky v oblasti násilia páchaného na ženách“ na Slovensku.

Skip to content