V rámci slovenskej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách zorganizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny verejnú debatu s názvom 25 rokov spoločne proti násiliu na ženách. 

V rámci slovenskej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách zorganizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny verejnú debatu s názvom 25 rokov spoločne proti násiliu na ženách. Podujatie sa uskutočnilo 5. decembra 2018 v bratislavskom klube Pod lampou.

Cieľom debaty, ktorú iniciovalo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR, bolo zmapovať významné momenty aktivizmu a občianskeho organizovania sa proti rodovo podmienenému násiliu na Slovensku počas ostatných 25 rokov.

Rečníčky debaty boli pozvané práve s ohľadom na ich dlhoročné a priekopnícke pôsobenie v tejto ľudsko-právnej oblasti na Slovensku. Pozvanie diskutovať prijali spisovateľka a spoluzakladateľka Záujmového združenia žien Aspekt, Jana Juráňová, riaditeľka a zakladateľka Aliancie žien Slovenska, Katarína Farkašová, sociologička Jarmila Filadelfiová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny a riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, Oľga Pietruchová. Diskusiu moderovala manažérka Koordinačno-metodického centra, právnička Barbora Burajová.

Ak Vás zaujíma rozprávanie o tom, ako vznikali prvé mimovládne organizácie, projekty a publikácie proti násiliu na Slovensku, kedy sa uskutočnila prvá mediálna kampaň proti násiliu, ako sa menila legislatíva v prospech žien zažívajúcich násilie  a čo ešte treba vykonať v tak náročnej téme, akou násilie páchané na ženách a v rodine nepochybne je, videozáznam a podcast z podujatia si môžete pozrieť a vypočuť tu:  https://www.tyzden.sk/spolocnost/52087/diskusia-25-rokov-spolocne-proti-nasiliu-na-zenach-/ 

Inštitút pre výskum práce a rodiny sa pripojil k 16 dňom aktivizmu proti násiliu na ženách a ku globálnej kampani OSN 2018 s názvom Orange the World: #HearMeToo dvomi verejnými debatami Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC) s expertkami na túto tému v Bratislave a v Prešove, obe zorganizoval dňa 5.12.2018.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny  je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Skip to content