Pre tohtoročný Medzinárodný deň žien UN Women zvolilo tému „DigitALL: Inovácie a technológie pre rodovú rovnosť“. Táto téma nás upozorňuje na mnoho naliehavých výziev pri snahe dosiahnuť rovnosť žien...
Skip to content