Zahraniční veľvyslanci, veľvyslankyne, osobnosti kultúrneho života a občianskej spoločnosti spoločne vyzvali na zastavenie násilia na ženách. Veľmi si vážime, že podporu našej kampani Zastavme násilie na ženách vyjadrili v roku 2021 aj veľvyslankyne...
Skip to content