Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) fungujúce pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny (IVPR) zorganizovalo vzdelávacie aktivity pre zástupkyne pomáhajúcich profesií. Päťdňového vzdelávacieho modulu právneho minima v oblasti trestného a civilného práva sa...
Skip to content