Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu podporilo kampaň, ktorú vo februári 2021 spustila slovenská kancelária medzinárodnej organizácie Amnesty International. Cieľom kampane je zmena právnej definície znásilnenia a posilniť verejnú diskusiu o súhlase v sexuálnych vzťahoch.  Koordinačno-metodické...
Skip to content