Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) zorganizovalo dňa 19.9.2019 verejnú diskusiu s názvom Možnosť voľby pre rodinu. Moderovaná diskusia skúmala prečo je dôležité...
Skip to content