Odborníčky z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách spolu s kolegami a kolegyňami z Inštitútu pre výskum práce a rodiny vydali dňa 27. marca 2019  tlačovú správu a online Výzvu smerovanú k poslancom a poslankyniam NR SR, aby pri rozhodovaní...

Ženy v politike: 2019

  • 16. apríla 2019
Mapu Ženy v politike:2019 pripravila Inter-Parliamentary Union (IPU) organizácie UN Women, ktorá sa venuje  rodovej rovnosti a posilneniu žien vo verejnom priestore na celom svete. Mapa zobrazuje globálny rebríček žien v exekutívnych vládnych a parlamentných pozíciách k 1. januáru...
Skip to content