Dnes si pripomíname po prvýkrát Medzinárodný deň vzdelávania. Dňa 3. decembra 2018 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo konsenzom uznesenie o vyhlásení 24. januára za Medzinárodný deň vzdelávania. Cieľom tohto dňa...
Skip to content