V rámci slovenskej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách zorganizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny verejnú debatu s názvom 25 rokov spoločne proti násiliu na ženách.  V rámci...
Skip to content