17. mája si pripomíname IDAHOT – Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii (International day against homophobia, biphobia and transphobia). Tento deň sa prvýkrát oslavoval v roku 2004. Cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na násilie a diskrimináciu, ktoré zažívajú lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia. Podľa správy ILGA z roku 2018 zákony, ktoré kriminalizujú sexuálne správanie dvoch ľudí rovnakého pohlavia/rodu existujú v 69 krajinách.

V súčasnosti je trest smrti uzákonený za takéto správanie v 11 krajinách, ide o Saudskú Arábiu, Irán, Sudán, Jemen, Brunej, časti Somálska a Nigérie,  v krajinách ako Pakistan, Afganistan, Mauritánia, Katar (tam je zákonná možnosť, ale dlhodobo sa neaplikuje). A potom sú krajiny, ktoré nemajú také zákony, ale majú dobre zdokumentované prípady trestných činov z nenávisti na LGBTI ľuďoch. Vtedy číslo stúpne na 130 krajín.

Analytik a výskumník v rodovej oblasti a zároveň aktivista za práva LGBTI osôb, Andrej Kuruc o tomto dni povedal: „17. máj bol zvolený za Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii pri príležitosti významnej udalosti pre LGBTI komunitu, keďže v ten deň v roku 1990 Svetová zdravotnícka organizácia vyradila homosexualitu z klasifikácie psychických porúch a jasne deklarovala, že mať homosexuálnu orientáciou nie je choroba. Urobila tak preto, lebo LGBTI ľudia sú oprávnení užívať rovnakú ochranu ľudských práv ako všetky ľudské bytosti, bez rozdielu sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity. 

Napriek tomu, že sa na Slovensku o LGBTI ľuďoch veľa hovorí v médiách, na školách, v rodinách, v inštitúciách sú stále neviditeľní. Prehliadané sú trestné činy z nenávisti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Transrodoví ľudia sú nútení do násilných medicínskych zákrokov, zdravotná starostlivosť pre nich je nedostupná. Takisto nie je uzákonené právo párom rovnakého pohlavia uzatvárať partnerstvá  a formovať rodinu.“

Skip to content