Zaujímajú Vás informácie a fakty o násilí na ženách a partnerskom násilí, ktoré nám ponúkajú policajné dáta za uplynulých 6 rokov?

Vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, Mgr. Barbora Burajová, PhD., pripravila zhrnutie pre všetkých, ktorí chcú pomôcť s prevenciou násilia na ženách a prispieť k jeho eliminácii. Vo svojom texte uvádza dva pohľady na násilie na ženách, ktoré nám ponúkajú štatistiky kriminality. Pre porovnanie obsahujú aj prehľad viktimizácie mužov vybranými trestnými činmi.

Tento text vznikol ako dôležitý odborný podklad pre ďalšie analýzy pri príležitosti  5. ročníka našej celoslovenskej kampane Zastavme násilia na ženách/ Orange the World.

„Je potrebné mať na zreteli, že administratívne dáta polície nedokumentujú všetky prípady rôznych foriem násilia, ktoré ženy zažívajú. Polícii je nahlásených len 17% prípadov domáceho násilia a len 15 % žien ohlási polícii najzávažnejší incident sexuálneho násilia.

Naše dva pohľady vypovedajú o tých najzávažnejších prípadoch, ktoré sa dostali do pozornosti polície. V tejto súvislosti je tiež potrebné vedieť, že prvý prehľad zahŕňa len údaje o prípadoch, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie, teda nie všetky prípady oznámené polícii.

Pre oba pohľady tiež platí, že v evidovaných prípadoch napokon prípravné konanie nemuselo byť zakončené podaním obžaloby, ale mohlo prísť k prekvalifikovaniu skutku na priestupok alebo k inému spôsobu ukončenia či prerušenia trestného stíhania.

Uvedené dáta však presvedčivo ukazujú, že časť kriminality je typicky páchaná na ženách a pri niektorých trestných činoch sú ženské obete významne početnejšie ako mužské obete.

Výsledok tohto zisťovania tiež poukazuje na to, že ženy čelia oproti mužom niekoľkonásobnému riziku, že im bude ublížené a to aj s fatálnymi následkami.“

Nech sa páči, celú analýzu 10 záverov o násilí na ženách z policajných dát za roky 2017-2022 od Barbory Burajovej si môžete stiahnuť tu.

  10 Za Verov O Na Sili Na Z Ena Ch Z Policajny Ch Da T 1  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 237.46 KB)

    Skip to content